FIRST JULY CO.,LTD. บริษัท เฟิสท์จูไล จำกัด บริการตัดเลเซอร์ ดัดพับด้วยเครื่อง CNC เชื่อมและประกอบงานโครงสร้าง
บริการของเรา
Laser Cutting
Bending
Shearing
Part Fabrication
Punching & Burring
Fabrication
Rolling Plate
Machining
Piping
Pipe Bending
Machine Fabrication
Installation
Machine Installation
Repairing